رایزنی با”والنتینو روسی” و مشاجره لفظی با قطری‌ها برای حضور”مارکتی”در ایران
description

رایزنی با”والنتینو روسی” و مشاجره لفظی با قطری‌ها برای حضور”مارکتی”در ایران

رایزنی با”والنتینو روسی” و مشاجره لفظی با قطری‌ها برای حضور”مارکتی”در ایران رایزنی با”والنتینو روسی” و مشاجره لفظی با قطری‌ها برای …
بهروان:اسپانسر نمی‌تواند برای رسانه تصمیم بگیرد/شورای تامین امنیت “تختی” را تضمین کرده بود
description

بهروان:اسپانسر نمی‌تواند برای رسانه تصمیم بگیرد/شورای تامین امنیت “تختی” را تضمین کرده بود

بهروان:اسپانسر نمی‌تواند برای رسانه تصمیم بگیرد/شورای تامین امنیت “تختی” را تضمین کرده بودرییس کمیته‌ برگزاری مسابقات سازمان لیگ می‌گوید شورای …