ذوالفقارنسب: شانس پر‌سپولیس برای قهرمانی بیشتر است/ تاج فوتبال را از این ریل خارج کند
description

ذوالفقارنسب: شانس پر‌سپولیس برای قهرمانی بیشتر است/ تاج فوتبال را از این ریل خارج کند

ذوالفقارنسب: شانس پر‌سپولیس برای قهرمانی بیشتر است/ تاج فوتبال را از این ریل خارج کندمربی و کارشناس فوتبال می‌گوید پر‌سپولیسی‌ها …