برانکو: پرسپولیس قهرمان نشود مقصر اصلی‌اش کی‌روش و فدراسیون فوتبال هستند
description

برانکو: پرسپولیس قهرمان نشود مقصر اصلی‌اش کی‌روش و فدراسیون فوتبال هستند

برانکو: پرسپولیس قهرمان نشود مقصر اصلی‌اش کی‌روش و فدراسیون فوتبال هستند برانکو: پرسپولیس قهرمان نشود مقصر اصلی‌اش کی‌روش و فدراسیون …