بهروان:اسپانسر نمی‌تواند برای رسانه تصمیم بگیرد/شورای تامین امنیت “تختی” را تضمین کرده بود

بهروان:اسپانسر نمی‌تواند برای رسانه تصمیم بگیرد/شورای تامین امنیت “تختی” را تضمین کرده بود
رییس کمیته‌ برگزاری مسابقات سازمان لیگ می‌گوید شورای تامین تضمین کرده بود که شرایط برگزاری دیدار استقلال اهواز و پرسپولیس در ورزشگاه تختی اهواز وجود دارد.

بهروان:اسپانسر نمی‌تواند برای رسانه تصمیم بگیرد/شورای تامین امنیت “تختی” را تضمین کرده بود

رییس کمیته‌ برگزاری مسابقات سازمان لیگ می‌گوید شورای تامین تضمین کرده بود که شرایط برگزاری دیدار استقلال اهواز و پرسپولیس در ورزشگاه تختی اهواز وجود دارد.
بهروان:اسپانسر نمی‌تواند برای رسانه تصمیم بگیرد/شورای تامین امنیت “تختی” را تضمین کرده بود

آپدیت نود 32 ورژن 6

خرم خبر