افشارزاده: از حقوق باشگاه عقب‌نشینی نمی‌کنیم/ بند فسخ قرارداد شهباززاده صحت ندارد
description

افشارزاده: از حقوق باشگاه عقب‌نشینی نمی‌کنیم/ بند فسخ قرارداد شهباززاده صحت ندارد

افشارزاده: از حقوق باشگاه عقب‌نشینی نمی‌کنیم/ بند فسخ قرارداد شهباززاده صحت ندارد افشارزاده: از حقوق باشگاه عقب‌نشینی نمی‌کنیم/ بند فسخ …