مرادی: رستمی در چارچوب فدراسیون عمل می‌کند/ جام نامجو از امسال برگزار می‌شود
description

مرادی: رستمی در چارچوب فدراسیون عمل می‌کند/ جام نامجو از امسال برگزار می‌شود

مرادی: رستمی در چارچوب فدراسیون عمل می‌کند/ جام نامجو از امسال برگزار می‌شودرییس فدراسیون وزنه‌برداری از احیای مجدد رقابت‌های بین‌المللی …