افشاردوست: عملکرد دو هفته‌ای “مایدا” مثبت بود

دبیر فدراسیون والیبال گفت: جمع بندی فدراسیون درباره مایدا مثبت بود، اما برای تصمیم گیری نهایی باید جلساتی را برگزار کنیم.

تلگرام

شبکه خانگی

label, , , , , , , , ,

About the author