تعداد بازیکنان با نام “میلان” بیشتر از بازیکنان از “میلان” در یورو!

تعداد بازیکنان با نام “میلان” بیشتر از بازیکنان از “میلان” در یورو!
تعداد بازیکنانی که با نام میلان در یورو 2016 حاضر هستند از تعداد بازیکنانی که از این تیم ایتالیایی در جام ملت های اروپا حاضر هستند بیشتر است.

تعداد بازیکنان با نام “میلان” بیشتر از بازیکنان از “میلان” در یورو!

تعداد بازیکنانی که با نام میلان در یورو 2016 حاضر هستند از تعداد بازیکنانی که از این تیم ایتالیایی در جام ملت های اروپا حاضر هستند بیشتر است.
تعداد بازیکنان با نام “میلان” بیشتر از بازیکنان از “میلان” در یورو!

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , ,

About the author