“لیگ برتر پاک” در دستور کار شورای عالی فنی وزنه‌برداری

در جلسه شورای عالی فنی سرمربیان تیم های ملی وزنه‌برداری، گزارشی از عملکرد خود ارائه کردند و قرار است لیگ 95 لیگ پاک وزنه‌برداری نامیده شود.

بازار بورس

مرجع توریسم