گودرزی: مسابقات قهرمانی کشور در همه رشته‌ها باید احیا شود

گودرزی: مسابقات قهرمانی کشور در همه رشته‌ها باید احیا شود
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر احیا و برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در کلیه رشته ها، گفت: مسابقات قهرمانی می تواند انگیزه لازم را برای ورزشکاران سراسر کشور و وورد آن ها به بخش قهرمانی فراهم کند.

گودرزی: مسابقات قهرمانی کشور در همه رشته‌ها باید احیا شود

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر احیا و برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در کلیه رشته ها، گفت: مسابقات قهرمانی می تواند انگیزه لازم را برای ورزشکاران سراسر کشور و وورد آن ها به بخش قهرمانی فراهم کند.
گودرزی: مسابقات قهرمانی کشور در همه رشته‌ها باید احیا شود

ganool review