چگونه سیمئونه تاریخ داربی مادرید را عوض کرد؟

اتلتیکومادرید پس از آمدن سرمربی آرژانتینی به رقیبی جدی برای رئال مادرید تبدیل شده است.

پرس نیوز

label, , , , , , , , , ,

About the author