پیشتازی دانشگاه تهران در مسابقات کسب سهمیه المپیاد

مسابقات منطقه یک ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور جهت کسب سهمیه حضور در المپیاد ورزشی سال 1395 آغاز شد.

خبر جدید

مدرسه

label, , , , , , , , , ,

About the author