نخستین اَبَرماراتن بین‌المللی راه‌ ابریشم در کویر شهداد برگزار می‌شود

نخستین اَبَرماراتن بین‌المللی راه‌ابریشم ایران در کویر شهداد و با شعار «با ما در گرم‌ترین نقطه‌ی جهان بدوید» اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

اخبار

عرفان دینی