عزم راسخ وزارت ورزش در حمایت از فعالیت‌های استعدادیابی فدراسیون‌ها

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به عزم راسخ وزارتخانه در حمایت از فعالیت های استعدادیابی فدراسیون ها و تعامل نزدیک و هم افزا با معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش تاکید کرد.

خبر دانشجویی

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author