عبدی: از سر عطوفت اسلامی با سوشا برخورد کنند

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت که انتظار دارد با پرونده سوشا مکانی از سر عطوفت اسلامی برخورد شود.

خبر جدید

لردگان

label, , , , , , , , , , ,

About the author