سیمئونه: تعویض گابی دلیل خاصی نداشت

سیمئونه: تعویض گابی دلیل خاصی نداشت
سرمربی اتلتیکو مادرید تعویض هافبک خود را یک تغییر عادی عنوان کرد.

سیمئونه: تعویض گابی دلیل خاصی نداشت

سرمربی اتلتیکو مادرید تعویض هافبک خود را یک تغییر عادی عنوان کرد.
سیمئونه: تعویض گابی دلیل خاصی نداشت

یوزرنیم و پسورد نود 32

ganool review