سنگ پرانی به سمت اتوبوس پرسپولیس؛ بنگر و خوردبین آسیب دیدند

سنگ پرانی به سمت اتوبوس پرسپولیس؛ بنگر و خوردبین آسیب دیدند
تعدادی از هواداران منتسب به تیم فوتبال استقلال اهواز به سمت اتوبوس پرسپولیس سنگ‌پرانی کردند.

سنگ پرانی به سمت اتوبوس پرسپولیس؛ بنگر و خوردبین آسیب دیدند

تعدادی از هواداران منتسب به تیم فوتبال استقلال اهواز به سمت اتوبوس پرسپولیس سنگ‌پرانی کردند.
سنگ پرانی به سمت اتوبوس پرسپولیس؛ بنگر و خوردبین آسیب دیدند

لایسنس نود 32 ورژن 8

اسکای نیوز