سردار آزمون: هنوز به سطح آرسنال و میلان نرسیده‌ام/ به بازی‌های دوستانه بزرگ نیاز داریم

سردار آزمون: هنوز به سطح آرسنال و میلان نرسیده‌ام/ به بازی‌های دوستانه بزرگ نیاز داریم
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید این تیم برای آماده شدن نیاز به رویارویی با تیم‌های بزرگ در بازی‌های دوستانه دارد.

سردار آزمون: هنوز به سطح آرسنال و میلان نرسیده‌ام/ به بازی‌های دوستانه بزرگ نیاز داریم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید این تیم برای آماده شدن نیاز به رویارویی با تیم‌های بزرگ در بازی‌های دوستانه دارد.
سردار آزمون: هنوز به سطح آرسنال و میلان نرسیده‌ام/ به بازی‌های دوستانه بزرگ نیاز داریم

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , , , ,

About the author