رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک – توکیو/ ایران صفر – کانادا 2

رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک – توکیو/ ایران صفر – کانادا 2
تیم‌های ملی والیبال کانادا و ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های انتخابی المپیک به مصاف هم رفتند.

رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک – توکیو/ ایران صفر – کانادا 2

تیم‌های ملی والیبال کانادا و ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های انتخابی المپیک به مصاف هم رفتند.
رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک – توکیو/ ایران صفر – کانادا 2

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author