حمید قاسمی: در تبدیل ثروت به علم موفق نبوده‌ایم

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گفت: هر چقدر در تولید علم موفق هستیم، در تبدیل ثروت به علم جایگاه خوبی نداریم.

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , ,

About the author