حذف تمامی نمایندگان ایران از رقابت‌های پینگ‌پنگ مجارستان

تمامی پینگ‌پنگ بازان ایران از دور رقابت‌های اوپن مجارستان حذف شدند.

فانتزی

label, , , , , , , , , ,

About the author