تمرین پرسپولیسی‌ها با نظارت برانکو و فریادهای باقری

پرسپولیسی‌ها امروز در ورزشگاه درفشی‌فر تمرین کردند.

فانتزی

هنر

label, , , , , , , , , ,

About the author