تغییر قهرمان رقابت‌های دوومیدانی آغاز فصل بانوان

تغییر قهرمان رقابت‌های دوومیدانی آغاز فصل بانوان
به دلیل اشتباه مسئولان برگزاری رقابت‌ها، قهرمان مسابقه‌های دوومیدانی آغاز فصل بانوان تغییر کرد.

تغییر قهرمان رقابت‌های دوومیدانی آغاز فصل بانوان

به دلیل اشتباه مسئولان برگزاری رقابت‌ها، قهرمان مسابقه‌های دوومیدانی آغاز فصل بانوان تغییر کرد.
تغییر قهرمان رقابت‌های دوومیدانی آغاز فصل بانوان

آپدیت نود 32 ورژن 9

عکس