ترکیب استقلال برابر پیکان مشخص شد

ترکیب استقلال برابر پیکان مشخص شد
علیرضا منصوریان ۱۱ بازیکن خودش برای دیدار با پیکان را اعلام کرد.

ترکیب استقلال برابر پیکان مشخص شد

label, , , , , , , ,

About the author