بنر بزرگ استقلالی‌ها برای استقبال از منصوریان/رحمتی، غفوری و رحمانی اولین حاضران در تمرین

بنر بزرگ استقلالی‌ها برای استقبال از منصوریان/رحمتی، غفوری و رحمانی اولین حاضران در تمرین

بنر بزرگ استقلالی‌ها برای استقبال از منصوریان/رحمتی، غفوری و رحمانی اولین حاضران در تمرین

بنر بزرگ استقلالی‌ها برای استقبال از منصوریان/رحمتی، غفوری و رحمانی اولین حاضران در تمرین

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , , , ,

About the author