برگزاری جشنواره بین‌المللی بازی‌های بومی محلی در مریوان

برگزاری جشنواره بین‌المللی بازی‌های بومی محلی در مریوان
رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی از برگزاری نخستین دوره بازی‌های بین‌المللی بومی محلی با حضور حداقل چهار کشور در مریوان کردستان خبر داد.

برگزاری جشنواره بین‌المللی بازی‌های بومی محلی در مریوان

رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی از برگزاری نخستین دوره بازی‌های بین‌المللی بومی محلی با حضور حداقل چهار کشور در مریوان کردستان خبر داد.
برگزاری جشنواره بین‌المللی بازی‌های بومی محلی در مریوان

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , ,

About the author