براری: رکوردم در المپیک بیشتر از 401 کیلوگرم خواهد بود

براری: رکوردم در المپیک بیشتر از 401 کیلوگرم خواهد بود
قهرمان وزنه‌برداری آسیا گفت: مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا استارت من برای کسب مدال المپیک بود.

براری: رکوردم در المپیک بیشتر از 401 کیلوگرم خواهد بود

قهرمان وزنه‌برداری آسیا گفت: مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا استارت من برای کسب مدال المپیک بود.
براری: رکوردم در المپیک بیشتر از 401 کیلوگرم خواهد بود

آپدیت نود 32 خودکار

خبر جدید