باشگاه پرسپولیس: انتقال مسلمان از ذوب‌آهن هیچ مشکل قانونی ندارد

باشگاه پرسپولیس: انتقال مسلمان از ذوب‌آهن هیچ مشکل قانونی ندارد
باشگاه پرسپولیس اعلام کرد تمام مراحل قانونی انتقال محسن مسلمان از باشگاه ذوب‌آهن به پرسپولیس طی شده و در مسائل مالی آن هم نکته مبهمی وجود ندارد.

باشگاه پرسپولیس: انتقال مسلمان از ذوب‌آهن هیچ مشکل قانونی ندارد

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد تمام مراحل قانونی انتقال محسن مسلمان از باشگاه ذوب‌آهن به پرسپولیس طی شده و در مسائل مالی آن هم نکته مبهمی وجود ندارد.
باشگاه پرسپولیس: انتقال مسلمان از ذوب‌آهن هیچ مشکل قانونی ندارد

آپدیت آفلاین نود 32

بازی