بازتاب همایش «تهران، شهر دوچرخه‌ها» در سایت اتحادیه جهانی

با برگزاری همایش «تهران، شهر دوچرخه‌ها» در روز جمعه گذشته، سایت اتحادیه جهانی گزارشی در این باره منتشر کرد و اعلام کرد که این همایش در تقویم این اتحادیه ثبت شده است.

دانلود سریال

استخدام ایران

label, , , , , , , , , , ,

About the author