انتقاد برانکو از مهدی طارمی به خاطر رفتارش با خبرنگاران

ستاره پرسپولیس گفته بود خبرنگاران را از محل تمرین این تیم بیرون کنند.

اخبار دنیای تکنولوژی

ساخت بنر